TELEWERKEN

Een referentiekader voor een nieuwe realiteit

Telewerken

Met deze voorstelling biedt Klein Barnum u een sensibiliseringstool om uw traject rond telewerken met de nodige impact op te starten.

“Hoe staan de leidinggevenden én medewerkers in uw bedrijf tegenover de nieuwe cultuur van telewerken? Beschouwt men het als een Win-win voor iedereen, heeft men er alle vertrouwen in? Of vrezen sommigen dat de nodige discipline zal ontbreken? Misschien denkt men dat dit een historische vergissing is, waarvan men zal terugkeren.”

Vertrouwen, Transparantie, Verantwoordelijkheid, Engagement

Telewerken is als fenomeen een uiting van een nieuwe arbeidsverhouding die stilaan ingeburgerd raakt. Onder de uiterlijke kenmerken toont zich een cultuurwijziging die loopt van de uitersten ‘Command & control’ naar ‘Encourage en engage’. Dit is zowel een grote stap voor de medewerker, als voor elke leidinggevende.

Belangrijk genoeg dus om een gezamenlijk referentiekader te creëren rond deze cultuurshift. Tijdens deze interactieve theatervoorstelling verkennen we de gevoeligheden en dilemma’s, waar zowel leidinggevende als medewerkers zich tegenover geplaatst zien. Aan de hand van een reeks humoristische maar zeer herkenbare sketches brengen we de verschillende valkuilen m.b.t. telewerken in kaart. Dat doen we in 3 hoofdstukken:

  • Individueel Overleggen (afspraken maken/ feedback geven)
  • Gezamenlijke Verantwoordelijkheid om de teamsfeer te bewaken.
  • is TELEWERKEN ook weggelegd voor de leidinggevende?

De sketches en interactiemomenten zijn een ideale aanleiding om beide partijen – leidinggevende en medewerkers – in een sfeer van vertrouwen samen te brengen, te laten reflecteren, en zo te komen tot een gezamenlijk referentiekader waarop men later kan terugkomen.

Praktisch

  • Gebracht door 3 acteurs
  • Voor alle medewerkers van een organisatie
  • Maximaal 80 deelnemers
  • Duur : 1 uur 30 min
  • Technische fiche op aanvraag