Oefenenlabo met trainingsacteur

Solo acteur
Beknopt
 • Deelnemers oefenen met eigen cases in de veilige omgeving van een kleine groep
 • Een ervaren trainingsacteur biedt geloofwaardig tegenspel, en duidelijke feedback
 • Deelnemers leren zowel door observatie als door eigen simulatie

De format OEFENLABO is een no-nonsense oefensessie onder leiding van een ervaren trainingsacteur. Deze format benadert de praktijk van de deelnemer ‘as close as you can get’ in een trainingsomgeving.

Signalen oppikken

De meerwaarde van onze aanpak ligt in de benadering vanuit onze acteurspraktijk. Als acteurs zijn we gefocust - niet enkel op wat er gezegd wordt - maar evenzeer op het non-verbale, ofwel het geheel aan signalen die gesprekspartners (bewust of onbewust) over en weer zenden. EQ (Emotionele Intelligentie) toont zich in het aanvoelen en controleren van deze signalen, een cruciale factor om succesvol te communiceren, of anders gezegd om via non-verbale communicatie te komen tot 'deep communication'.

Toepasbaar op alle soorten interacties

Deze format leent zich voor het trainen van interactievaardigheden zoals: feedbackgesprekken, motiveringsgesprekken, klantgerichtheid, assertiviteit, omgaan met agressie, onderhandelen, sales gesprekken, ...

In een veilige omgeving experimenteren

Een sessie van 3u30 biedt plaats aan 5 à 6 deelnemers. Deze beperkte groep garandeert een ongedwongen sfeer, de korte duur van de sessie zorgt voor punch, en weet de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. De meerwaarde wordt door deelnemers unaniem bevestigd, dankzij volgende ingrediënten:

 • Oefenen met eigen cases
 • Realistisch en geloofwaardig tegenspel door een ervaren trainingsacteur
 • Waardevolle en constructieve feedback van trainingsacteur en andere deelnemers
 • Gestructureerd d.m.v. een HANDIGE SET INFOFICHES met technieken en modellen, afgestemd op de noden van de deelnemers
 • Leerpunten gericht op praktische bruikbaarheid

Expertise

Onze oefenlabo-acteurs zijn stuk voor stuk ervaringsdeskundigen die al jaren actief zijn als trainingsacteur. Daardoor kunt u rekenen op:

 • Hun kennis van gesprekstechnieken en gangbare communicatiemodellen.
 • Hun ervaring en feeling met het bedrijfsleven.
 • Hun talent om levensechte personages neer te zetten.
 • Hun vermogen om korte maar krachtige feedback te geven.

Praktisch

 • Gebracht door 1 acteur
 • Maximaal 5 tot 6 deelnemers
 • Duur: 3u30
 • Technische fiche op aanvraag