ETHISCHE DILEMMA’S

Impro-Labo® - Theater & Debat 


Ethische dilemma's - Theater & Debat

Met dit programma biedt Klein Barnum aan bedrijven/organisaties een tool aan om te bouwen aan een cultuur van reflectie en verantwoordelijkheid m.b.t. tot integriteit. Als format krijg je een discussieplatform, waarin we meerdere dilemma’s voorleggen, volgens dit stappenplan:

1. Een dilemma wordt via humor en theatrale uitvergroting voelbaar gemaakt.
2. We bespreken het dilemma in kleine groep, de acteurs/moderatoren assisteren.
3. De subgroepen presenteren hun visie. Klein Barnum modereert.
4. (eventueel) Het panel discuteert en geeft zijn visie.

Dilemma’s - Een keuze van 4 dilemma’s uit

 • Tijd/middelen/kennis gebruiken voor privédoeleinden
 • Cadeaus of fooi aannemen
 • Kennis delen / kennis achterhouden
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Competenties/energie na uw uren inzetten tijdens recuperatietijd
 • Belangenvermenging leveranciers (opdrachten aan de firma)
 • Gebruik van contacten voor privé
 • Omgaan met oneigenlijke vraag van je overste
 • Roddelen
 • Aanzetten tot fraude
 • Ambassadeurschap

Waardenbesef

Om tot een waarden gedreven cultuur te komen volstaat het niet om enkel regels op te stellen. Daarnaast is er de noodzaak om beroep te doen op het waardenbesef en het gezond verstand van medewerkers, om uiteindelijk te komen tot een gedeeld normbesef. En daaraan werken kan via: open communicatie en debat.

Een dilemma-vraag leidt zelden tot een zwart-wit antwoord

Uit de aard van een dilemma volgt dat er geen eensluidend antwoord is.

Mag je een fooi aannemen van een tevreden klant? Mogelijks is het antwoord afhankelijk van vele factoren. Tot welk bedrag is dit aanvaardbaar? Zijn er voorwaarden aan verbonden? Zal dit de dienstverlening t.o.v. andere klanten beïnvloeden? Zal deze klant daardoor voorrang krijgen t.o.v. andere klanten? Enz...

Klein Barnum poneert per dilemma een boute stelling, die uitnodigt tot discussie. Onder leiding van de moderator zoeken we de nuance op en definiëren we de eventuele voorwaarden voor uitzonderingen op de ethische stelregel. Optioneel: Tenslotte geeft ook een panel (bestaande uit enkele mensen met een voorbeeldfunctie zoals directie, teamleiders, afgevaardigden, ...) zijn visie op het dilemma.

Met deze voorstelling leg je de focus op een gedeeld normenbesef en een oproep tot individuele verantwoordelijkheid.

Praktisch

 • Gebracht door 3 acteurs
 • Voor alle medewerkers van een organisatie
 • Maximaal 80 deelnemers
 • Duur : 1 uur 30 min
 • Technische fiche op aanvraag