LEIDERSCHAP & interactie

4 Sleutels tot intrinsieke Motivatie

Theatervoorstelling/workshop voor een team van leidinggevenden

Workshop: LEIDERSCHAP & interactie

In het kort

Deze voorstelling ‘interactief theater’ is opgezet om de leidinggevenden in jouw organisatie de kans te geven samen in de ‘spiegel’ te kijken, en gezamenlijk de gewenste leiderschapsstijl te boetseren.

Triggers die leiden tot intrinsieke motivatie

Als we kijken naar duurzame motivatie en bedrijfsculturen waarin mensen het beste van zichzelf geven, dan komen we uit bij de Zelf-Determinatie Theorie (Deci & Ryan), ook gekend als het ABC-model. Het model verklaart dat 3 universele psychologische basisbehoeftes de motor vormen van duurzame motivatie en groei.

• Autonomie    de ruimte om bepaalde aspecten van het werk naar eigen inzicht in te vullen.
• verBondenheid    zich verbonden voelen met collega’s en organisatie, erbij horen.
• Competentie    het gevoel hebben ergens goed in te zijn, doelen te bereiken, gewaardeerd te worden.

Ook op zoek naar een team van leidinggevenden die weten te verbinden?

Voor deze theatervoorstelling selecteerde Klein Barnum 4 praktische sleutels die de leidinggevende ter beschikking heeft om de rol van ‘people manager’ op te nemen, en zo de voorwaarden of triggers aan te spreken die leiden tot autonome motivatie bij medewerkers, en de meest voorkomende valkuilen te vermijden die leiden tot demotivatie.

4 sleutels die intrinsieke motivatie activeren

 • Het bewustzijn over de positie die de leidinggevende weet in te nemen in het interactiespel.
  We exploreren de constructieve posities van de sturende vertrouwenspersoon.
 • Het controleren van je subtekst, om via non-verbale signalen te komen tot ‘deep communication’.
 • Aansturen op doelen.
 • Stijlflexibiliteit.

Vervolgtraject: OEFENLABO

Deze theatervoorstelling maakt deel uit van een traject (optioneel):

 • Het theater sensibiliseert en vertaalt evidence-based modellen naar levendige situaties.
 • Als vervolg biedt Klein Barnum de praktische format ‘Oefenlabo met trainingsacteur’.

Praktisch

 • Gebracht door 3 acteurs
 • Voor leidinggevenden
 • Tot 50 deelnemers
 • Duur: voorstelling 1u30
  optioneel uit te breiden door vervolgtraject
 • Technische fiche op aanvraag