WELLBEING - RESET THE MINDSET

Impro-Labo® - Interactief theaterWellbeing - Reset the mindset

Negatieve stress ontstaat wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. Laten we samen de draagkracht versterken.

Een theatervoorstelling als anti-stressvaccin

In deze sensibiliserende voorstelling creëren we een gezamenlijk referentiekader om het wellbeing te verbeteren : op welke stresscomponenten kan een groepscultuur een positieve invloed uitoefenen zodat een beschermend draagvlak ontstaat? Via een visueel hulpmiddel (de radar-grafiek) verankeren we het beeld van het vangnet en sensibiliseren we het publiek om mee te werken aan een dynamiserende mindset.

Stress = Draaglast / Draagkracht

Realiteit wijzig je niet zo maar. Strakke deadlines, overvolle agenda’s, veeleisende procedures en (te) snel veranderende omgeving… meer dan ooit typerend voor onze tijd. Bovendien reageren individuen anders op stressvolle situaties. Wat voor de ene een voorwaarde is om te functioneren, creëert voor de andere pure stress.

In deel 1 tonen we via sketches deze tegengestelde typologieën en hun stressallergieën ( gebaseerd op Insights-typologieën). Hoezeer individuen ook verschillen, een gemeenschappelijk kenmerk dringt zich op: Stress = Draaglast/ Draagkracht. Daarbij benadrukken we het onderscheid tussen positieve stress en negatieve stress.

Mentaliteit hebben we meer in de hand. In deel 2 leggen we de focus op de mogelijkheden van een beschermend draagvlak. Vergiftigen we de werksfeer door te focussen op gemiste kansen, op fouten, door de druk op elkaar af te wentelen? Of creëren we een werksfeer met nadruk op kansen, op kwaliteiten, op gezamenlijke schouders onder een toekomstgericht project?

Uw individueel wellbeing vangnet in beeld

Uit analyse blijkt dat we dit draagvlak kunnen opdelen in duidelijke componenten, zij bepalen samen de kracht van iemands draagvermogen, of vangnet. Hoe groter dit vangnet, hoe meer een individu beschermd is tegen de negatieve invloed van stress. Aan de hand van humoristische en herkenbare sketches responsabiliseren we de deelnemers om het gezamenlijk draagvlak groter te maken, meer bepaald op vlak van: zingeving, relativeringsvermogen, focus op succes, sociale steun, erkenning, competenties, autonomie, assertiviteit, fysiek en privé/welbevinden.

vangnet

Opvolging - Vangnet visualiseren en in team bespreken

Via onze webtool krijgt elke deelnemer een individueel wellbeing vangnet, uitgezet tov het team- (of bedrijfs-)gemiddelde. Gebruik deze radar-grafiek in een nabespreking om actiepunten te definiëren, of om stresssignalen bespreekbaar te maken in team, of tussen medewerker en leidinggevende.

Praktisch

  • Gebracht door 3 acteurs
  • Voor alle medewerkers van een organisatie
  • Maximaal 80 deelnemers
  • Duur : 1 uur 30 min
  • Technische fiche op aanvraag