LEIDERSCHAP & interactie

4 Sleutels tot duurzame Motivatie of ‘goesting’ op het werk

Theatervoorstelling – Klein Barnum i.s.m. UGent Spinoff Impetus Academy

Workshop: LEIDERSCHAP & interactie

Evidence-based theater

Deze voorstelling ‘interactief theater’ is inhoudelijk afgestemd op het evidence-based leiderschapskompas ‘Impetus 360 kompas’ op basis van de Zelf-Determinatie Theorie. Het opzet is om leidinggevenden de kans te geven samen in de ‘spiegel’ te kijken, en gezamenlijk de gewenste leiderschapsstijl te boetseren.

Triggers die leiden tot duurzame motivatie of ‘goesting’ op het werk

Als we kijken naar duurzame motivatie en bedrijfsculturen waarin mensen het beste van zichzelf geven, dan komen we uit bij de Zelf-Determinatie Theorie (Deci & Ryan), ook gekend als het ABC-model. Het model verklaart dat 3 universele psychologische basisbehoeftes de motor vormen van duurzame motivatie en groei.

• Autonomie    de ruimte om bepaalde aspecten van het werk naar eigen inzicht in te vullen.
• verBondenheid    ergens bijhoren, zich verbonden voelen met het einddoel van de organisatie.
• Competentie    het gevoel hebben ergens goed in te zijn, gewaardeerd te worden, zich bekwaam voelen.

Ook op zoek naar een team van leidinggevenden die weten te verbinden?

Voor deze theatervoorstelling selecteerde Klein Barnum 4 praktische sleutels die de leidinggevende ter beschikking heeft om de rol van ‘people manager’ op te nemen, en zo de voorwaarden of triggers aan te spreken die leiden tot autonome motivatie bij medewerkers, en de meest voorkomende valkuilen te vermijden die leiden tot ‘moetivatie’.

4 sleutels die duurzame motivatie activeren

 • Het bewustzijn over de positie die de leidinggevende weet in te nemen in het interactiespel.
  We exploreren de constructieve posities van de sturende vertrouwenspersoon.
 • Het controleren van je subtekst, om via non-verbale signalen te komen tot ‘deep communication’.
 • Aansturen op doelen.
 • Stijlflexibiliteit.

Modulair Traject: Sensibiliseren - Inspireren - Meten - Doelen formuleren - Trainen

Klein Barnum en Impetus Academy bieden in symbiose een geheel van meerdere modules aan. Daarmee bieden we onze klanten de keuze om een gepersonaliseerd leiderschapstraject op te zetten met een evenwaardige focus op wetenschappelijk onderbouwde theorie en training, als op een doorleefde vertaling naar de praktijk d.m.v. businesstheater, en oefensimulaties.

 • Het theater sensibiliseert en vertaalt evidence-based modellen naar levendige situaties.
 • Als vervolg biedt Klein Barnum de praktische format ‘Oefenlabo met trainingsacteur’.
 • Impetus Academy biedt: inspirerende Keynote, persoonlijke scan, trainingsmodules ‘motiverend leiderschap’.

Praktisch

 • Gebracht door 3 acteurs
 • Voor leidinggevenden
 • Tot 50 deelnemers
 • Duur: voorstelling 1u30
  optioneel uit te breiden door vervolgtraject
 • Technische fiche op aanvraag