Omgaan met diversiteit

Workshop voor leidinggevenden

Diversiteit

Marcel heeft het moeilijk om met een moslim samen te werken. Evren weigert het gezag van een vrouwelijke teamleider te accepteren. En Ilse heeft schrik dat de komst van een blinde collega een hoop extra werk met zich meebrengt.

Het managen van diversiteit op de werkvloer is geen eenvoudige taak. Veel bezwaren, angsten en conflicten komen voort uit emoties en individuele overtuigingen die zich buiten het werk situeren. Hoe kan je deze als leidinggevende toch bespreekbaar houden? Hoe ga je op zoek naar concrete oplossingen? En waar ligt de grens van de tolerantie?

Deze intensieve doe-workshop biedt een antwoord op deze vragen. Via een diverse mix van werkvormen leren uw leidinggevenden technieken om het draagvlak voor diversiteit te vergroten en concrete problemen efficiënt aan te pakken.

 • In kaart brengen van mogelijkheden en valkuilen
  Een groepsdiscussie op basis van uw diversiteitsdoelstellingen brengt de ideeën, standpunten, gevoelens en argumenten die leven in uw organisatie aan de oppervlakte.

 • Het communiceren van strategische keuzes
  De deelnemers leren de keuzes van de directie met betrekking tot diversiteit op een constructieve manier communiceren en opvolgen.

 • Conflictbemiddeling
  De deelnemers leren hoe ze hun rol als conflictbemiddelaar efficiënt kunnen vervullen. Zowel het coachen van overtuigingen en emoties als het zoeken naar praktische oplossingen komen aan bod.

Gevarieerde oefeningen, rollenspelen en belevingsmomenten zorgen voor een afwisselende leerervaring op het niveau van elke deelnemer.

Deze workshop wapent uw leidinggevenden, onze Impro Labo ‘Omgaan met diversiteit’ sensibiliseert de hele organisatie. Samen vormen ze de ideale tandem ter ondersteuning van uw diversiteitsbeleid.

Praktisch

 • Gebracht door 2 trainer/acteurs
 • Maximaal 10 deelnemers
 • Duur: 1 dagdeel
 • Technische fiche op aanvraag