Theater op maat

Uw boodschap in een eigen kleedje

Theater op maat

Omdat er altijd wel wat ijs moet gebroken worden. Omdat er altijd meer zit onder de oppervlakte dat naar boven gehaald moet worden. Of gewoon omdat helderheid en inzicht ook op een plezierige manier mogen gebracht worden. Bedrijfstheater vormt de ideale brug tussen boodschap en publiek.

Met ‘Theater op maat’ brengt KLEIN BARNUM uw boodschap over op uw publiek op een sprekende, ludieke manier. Inhoud of theorie worden vertaald in een beeld, knelpunten worden bespreekbaar via een komische invalshoek. Hierbij gaan we uit van de kracht van humor en herkenning. Uw boodschap komt over, ze wordt toegankelijker, en ze wordt beter onthouden.

Of u nu een feestelijke avond wil organiseren of net een ernstig congres, overal waar boodschap en publiek elkaar ontmoeten bereikt ‘Theater op maat’ van Klein Barnum uw doel.

Wisselwerking tussen theater en spreker

Een onderwerp inleiden of een heet hangijzer verkoelen met een frisse lach? Onze acteurs plaveien de weg voor uw spreker. Er ontstaat een dynamische interactie die de noodzakelijke ruimte en de goodwill creëert voor een doeltreffende uiteenzetting.

Helemaal op uw maat

Wij verdiepen ons grondig in uw verhaal. Wat heeft u te vertellen? Voor welke doelgroep? Binnen welke cultuur? Samen met u distilleren wij hieruit de concrete inhoud van de scènes. Op basis van uw input gaan we op zoek naar een verrassende invalshoek. De uitgewerkte scenario’s komen we aan u voorlezen zodat u ruimschoots de gelegenheid krijgt tot bijsturen.

Praktisch

  • Gebracht door 2 tot 4 acteurs
  • Duur: van sketch tot avondvullend
  • Geschikt voor maximaal 400 personen
  • Technische fiche op aanvraag

Andere programma's


Workshops


← terug naar alle producten