TEAMSPIRIT REPAIR CAFÉ

Eyeopener rond grensoverschrijdend gedrag

Interactief theater IMPRO-LABO®

Teamspirit Repair Café: interactief theater
Beknopt
  • Benut de kracht van bedrijfstheater om medewerkers gezamelijk te sensibiliseren.
  • Geef een duidelijk signaal over de gewenste bedrijfscultuur.
  • Communiceer op een genuanceerde manier over dit ernstige thema.
  • Ervaar hoe dit gevoelige thema bespreekbaar wordt dankzij de genuanceerde opvoering door bedrijfsacteurs.

Repair café - samen repareren

In een repair café geldt: als er iets hapert aan een toestel, dan gooi je dat toch niet weg? Dan herstel je dat, en dat doe je meestal samen met anderen. Het is daardoor zowel nuttig als verbindend. Wij denken: als dat kan voor toestel, dan kan dat ook voor een bedrijfscultuur of TEAMSPIRIT.

Zit er al eens zand tussen de raderen van een team?

Op een fijne werkplek helpen mensen elkaar, zien we verschillen als rijkdom en voelen we ons gerespecteerd. Maar soms loopt het mis. Op het toneel tonen we verschillende gradaties van onrespectvolle attitudes: van kleinerende grappen en neerbuigende opmerkingen zonder dat de pleger er zich bewust van is, tot ronduit pestgedrag waarbij de pleger zich profileert ten koste van het slachtoffer. In de sketches komen meerdere uitingsvormen van grensoverschrijdend gedrag aan bod zoals seksisme, racisme, uitsluiting op basis van 'anders zijn', misbruik van een machtspositie (in academische wereld)... Hoe dan ook, het gevolg is altijd kortsluiting in de teamsfeer.

Eerst de storing begrijpen

Bij dergelijk kortsluiting zijn er altijd 3 partijen betrokken: pleger, slachtoffer, en omstaanders. Via herkenbaarheid én humor in de sketches dedramatiseren we waar mogelijk de spanningen. Via interactie nodigen we de toeschouwers uit tot een openhartige en constructieve houding. We visualiseren de best practices van een goede communicatie om de spiraal van negativisme te doorbreken. Maar vooral: we planten het zaadje tussen de oren dat het mogelijk is om een nieuwe start te maken.

Teamspirit nieuw leven inblazen

Het geheel responsabiliseert de deelnemers om ‘wat hapert te repareren’, en om niet langer weg te kijken bij grensoverschrijdend gedrag. Want men is altijd één van die drie betrokken partijen: pleger, slachtoffer, of omstaander. ‘ Het is voldoende dat één van de drie het aandurft om de situatie te doorbreken. En ... als de anderen het niet doen, waarom zou u dan niet die ene kunnen zijn?

Optie: TEASER & REFRESH-video's

vangnet

De spiegel voorhouden via theater blijft een ijzersterk medium om te sensibiliseren. Omdat herhaling cruciaal is, voegt Klein Barnum daar in een voor- en natraject videofragmenten aan toe: een teaser vooraf en 6 korte opfrisvideo's om de ‘lessons learned‘ onder de aandacht te houden.

Praktisch

  • Gebracht door 3 acteurs
  • Tot 80 deelnemers
  • Duur: 1u30
  • Technische fiche op aanvraag