Changez

Motiveren in tijden van verandering

Veranderingsmanagement

Change feels strange...

Mensen die zich geconfronteerd zien met een plotse verandering in hun vertrouwde werksituatie, maken een emotionele cyclus door. Weerstand, wantrouwen en de neiging om zich vast te klampen aan de vertrouwde denk- en werkwijze steken daarbij vaak de kop op.

De workshop ‘Motiveren in tijden van verandering’ geeft leidinggevenden inzicht in de emoties en gedragsfenomenen die spelen tijdens een veranderingsproces. Overzichtelijke modellen, concrete voorbeelden en praktische oefeningen helpen hen ontdekken hoe ze hun medewerkers via een één op één coachingaanpak zo vlot mogelijk door de verschillende fases van de cyclus kunnen loodsen.

Herkennen van en reageren op emoties

Aan de hand van de Grief Cycle van Elisabeth Kübler Ross zoomen we in op de verschillende vormen van gedrag en de emotionele mechanismen die er aan ten grondslag liggen. Over welke emotie gaat het hier en hoe toont die zich in het gedrag van je medewerkers?

De deelnemers oefenen concrete communicatietechnieken in die het meest geschikt zijn om op dit gedrag/deze emotie in te spelen. Ze testen ze onmiddellijk uit door zelf in interactie te gaan met de acteurs aan de hand van hun eigen, concrete praktijkvoorbeelden.

Tools voor open communicatie en participatie

Hoe communiceer je op een bondige en bevattelijke manier de achterliggende filosofie van de verandering? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers op een constructieve manier voor hun mening uitkomen? Hoe bepaal je samen met hen hoe ver hun invloed reikt tijdens het proces?

‘Motiveren in tijden van verandering’ reikt de deelnemers de middelen aan om hun team op een positieve manier bij het veranderingsproces te betrekken.

Praktisch

  • Gebracht door 2 acteurs
  • Geschikt voor maximaal 20 personen
  • Duur: 1 dagdeel / 1 dag
  • Technische fiche op aanvraag