VEILIGHEID - THE SEQUEL

Impro-Labo® - Interactief theater

Veiligheid sequel

Met de voorstelling ‘Veiligheid onder spanning’ bracht Klein Barnum in vele bedrijven voor ongeveer 12.000 deelnemers van allerlei beroepsgroepen, gaande van arbeiders over ploegbazen, werfleiders, brigadiers, tot en met kapiteins, de geesten samen en lag het accent op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van veiligheid.

De werkvorm theater behandelt bij uitstek de mens en zijn gedrag. Precies die menselijke factor is een belangrijk sleutel in de veiligheidsattitude van een bedrijf. Via sketches onderzochten we 5 drempels die mensen ervan weerhouden te focussen op veiligheid: Feedback geven, Instructies geven, Groepsdruk, Rapporteren van incidenten, Durven ingrijpen.

THE SEQUEL - op dezelfde nagel kloppen ... alleen ietsje harder

We blijven bij onze bekende werkvorm theater waarmee we mensen aanspreken, en gebruiken er alle registers van: met humor creëren we een uitnodigende sfeer, herkenbare situaties zorgen voor identificatie, en uitdagende vragen zorgen voor connectie en interactie. Maar we trekken ook een ander register open: in deze vervolgvoorstelling spelen we het spel harder, en kiezen er voor om ook te confronteren. Om zo op een dwingender toon de deelnemers te wijzen op hun verantwoordelijkheid t.o.v. veiligheid.

Opbouw van de voorstelling

Deze vervolgvoorstelling focust opnieuw op het menselijk gedrag, weliswaar op een iets hardere toon. Bij aanvang toont de ‘Pyramide van Bird’ opnieuw aan hoe belangrijk het is om openlijk te communiceren over incidenten. Daarna zoomen we in op de mechanismen die mensen er toe brengen om incidenten te verzwijgen: schaamte, elkaar in de greep houden, afdreigen, collega’s uit de wind zetten. En we zetten ook gekende doofpotoperaties op de planken: wegmoffelen, doen alsof je neus bloedt, en jezelf iets wijs maken met behulp van dooddoeners. Uiteraard via humor en herkenbare situaties, om iedereen aan boord te houden.

Wat maakt een Impro-Labo® een unieke ervaring?

  • De deelnemers herkennen de eigen dagelijkse praktijk.
  • Een mix van realiteit en karikatuur zorgt voor humor.
  • Uitdagende vragen zorgen voor connectie en interactie.

Praktisch

  • Deelnemers hebben reeds de voorstelling ‘Veiligheid onder spanning’ bijgewoond
  • Gebracht door 2 acteurs en 1 moderator
  • Maximaal 100 deelnemers
  • Duur : 60 min
  • Technische fiche op aanvraag