WAARDEN − sleeping beauties?

Impro-Labo® - Interactief theater


In onze kenniseconomie is het gedrag van medewerkers steeds meer doorslaggevend voor het succes van een organisatie. Hoe maak je van je waardenkader het kompas om dit gedrag te sturen?

Abstracte waarden concreet maken

Waarden hebben een enorme morele autoriteit. Zo is niemand tegen ‘respect’. Toch toont dit zich niet altijd in concrete acties op het terrein. Via sketches challengen we uw bedrijfswaarden in concrete situaties uit de praktijk van de deelnemers. We focussen op momenten waarop het moeilijk wordt: waarden conflicteren, druisen in tegen het eigenbelang of botsen met de emoties van het moment. Door humor en uitdagende meerkeuzevragen brengen we een uitwisseling op gang. Welk gedrag vraagt een waarde in deze situatie? Hoever wil je gaan in het toepassen ervan? Waar zitten de oplossingen voor dilemma’s? De deelnemers verdiepen zich in de impact van waarden op hun dagelijkse werksituatie.

Hoe realiseer je een mirakel?

Waarden kunnen enkel werken als iedereen ze toepast in functie van het algemeen belang. In deel twee focussen we op herkenbare, menselijke motieven die aan de basis liggen van dit fenomeen. De scènes houden een spiegel voor en zetten de deelnemers aan het denken over de valkuilen om tot een gedeelde cultuur te komen. Wat op het eerste zicht om een mirakel vraagt, krijgt een duidelijke definitie. Het sleutelwoord blijkt: ‘Vertrouwen ’.

Samen met de deelnemers komen we tot een helder model om de ander op basis van vertrouwen te benaderen, en zo ‘common ground’ te creëren zonder je eigenwaarde te verloochenen. De ideale kick-off om waarden uit hun schoonheidsslaap te doen ontwaken
en hen in de cockpit van je organisatie te installeren.

Praktisch

  • Gebracht door 3 acteurs
  • Voor alle medewerkers van een organisatie
  • Maximaal 80 deelnemers
  • Duur deel 1 & 2: 1u30
    Duur deel 3: aanpasbaar
  • Technische fiche op aanvraag