RESPECT
sensibilisering voor gemeentelijke diensten

Impro-Labo® - Interactief theater

Respect

Echte straatridders zijn het, ze trekken er elke dag op uit gewapend met kar, bezem, vuilniswagen en schoonmaakkar, snoeischaar, verf-en wc-borstel om de strijd met het verval aan te gaan. Dank zij hen is hun stad of gemeente ook een leefbare plek.

Maar hoe bereik je zo’n diverse groep arbeiders uit verschillende stadsdiensten zoals schoonmaak, logistiek, gebouwenbeheer, gemeenschapswacht, sportbeheer, groenbeheer, rioolbeheer... rond een gevoelig thema zoals RESPECT ? Kan je ook bedienden meenemen in dit verhaal?

Klein Barnum biedt als oplossing een interactief theaterprogramma, op de leest gesneden van een typische gemeentelijke werking. Deze voorstelling groeide uit praktijkvoorbeelden van de steden Antwerpen en Leuven. Klein Barnum ontwikkelde voor beiden een sensibiliserend programma rond RESPECT en KLANTGERICHTHEID, zowel naar de burger, als onder elkaar. Voor arbeiders, of een mix van arbeiders én bedienden.

De polsslag van een kritisch publiek

Wij werden gewaarschuwd, dit publiek kan kritisch zijn, direct reageren, en meteen zijn goed- of afkeuring laten blijken. Onze eerste focus is dan ook om hun acceptatie te verdienen. Dat doen we door in sketches begrip te tonen voor de moeilijkheden en spanningsvelden die zij ervaren in hun omgang met de (soms erg onredelijke) burger. We ontrafelen op een plastische manier hoe de menselijke psyché functioneert, en creëren het inzicht dat verharde stellingen een spiraal van onbegrip en conflict opleveren.

Hoe kunnen ze ‘de strijd’ winnen met de burger?

We testen op het toneel het effect van gebruikelijke strategieën door ze los te laten op herkenbare situaties. Uiteindelijk blijkt de slimste strategie, waarmee men zelf het meeste respect krijgt, de empathische en niet-veroordelende aanpak te zijn. Dat je daarmee ook zelf respect toont, is een aangenaam nevenverschijnsel.

Respect tussen collega’s

Nu er een consensus is over een effectieve omgang met lastige burgers, leggen we de link naar respect in de onderlinge samenwerking. Ook daar zijn er spanningsvelden, niet in het minst omdat veel verschillende individuen er samenwerken, elk met hun cultuur en visie. In dit hoofdstuk tonen we hoe je met grotendeels dezelfde manier van omgaan, dezelfde strategie, kunt helpen bouwen aan een respectvolle en collegiale sfeer.

Praktisch

  • Gebracht door 3 acteurs
  • Maximaal 100 deelnemers
  • Duur: 75 minuten
  • Technische fiche op aanvraag