Ethische dilemma's

Impro-Labo® - Theater & Debat

 • Datum: 23 Nov 2016
 • Van: 09:30
 • Tot: 11:30
 • Locatie: Gent
Ethische dilemma's Met dit programma biedt Klein Barnum aan bedrijven/organisaties een tool aan om te bouwen aan een cultuur van reflectie en verantwoordelijkheid mbt tot integriteit. Als format krijgt u een discussieplatform, waarin we meerdere dilemma’s voorleggen, volgens dit stappenplan:

 • Sketch met uitgewerkt dilemma : via humor en een theatrale uitvergroting wordt een herkenbaar dilemma op het podium gezet. (zie ’Dilemma’s’)
 • Bespreking van het Dilemma in kleine groep , de acteurs/moderatoren assisteren in de groepjes, waar nodig helpen ze om de focus op het betreffende dilemma te houden.
 • Het panel discuteert en geeft zijn visie (eventueel verschillend per panellid)
  OPTIE: indien geen panel, verzorgt Klein Barnum de moderatie.
 • De subgroepen presenteren hun visie. Klein Barnum modereert.

 • Dilemma’s - Een keuze van 4 dilemma’s uit:
 • Belangenvermenging leveranciers (opdrachten aan de firma)
 • Geld of cadeau’s aannemen
 • Tijd/middelen/kennis gebruiken voor privédoeleinden
 • Kennis achterhouden
 • Competenties/energie na uw uren inzetten tijdens recuperatietijd
 • Omgaan met oneigenlijke vraag van je overste
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Waardenbesef


  Om tot een waardengedreven cultuur te komen volstaat het niet om enkel regels op te stellen. Regels kunnen zelfs initiatief blokkeren. Vaak is een initiatief namelijk in strijd met één of andere regel. Vandaar de noodzaak om ook beroep te doen op het waardenbesef en het gezond verstand van medewerkers. Voorwaarde is daarbij om te komen tot een gedeeld normbesef. En daaraan werken kan via: open communicatie en debat.

  Een dilemma-vraag leidt zelden tot een zwart-wit antwoord


  Uit de aard van een dilemma volgt dat er geen eensluidend antwoord is.

  Mag je een fooi aannemen van een tevreden klant? Mogelijks is het antwoord afhankelijk van vele factoren. Tot welk bedrag is dit aanvaardbaar? Zijn er voorwaarden aan verbonden? Zal dit de dienstverlening t.o.v. andere klanten beïnvloeden? Zal deze klant daardoor voorrang krijgen t.o.v. andere klanten? Enz...

  Klein Barnum zal dan ook, als externe partij, geen antwoord naar voor schuiven. Daarom is er discussie voorzien in subgroepen. En tenslotte is er het panel, met daarin enkele mensen met een voorbeeldfunctie (directie, medewerkers, afgevaardigden, klanten , ...). Het panel geeft zijn visie op het dilemma, en dat hoeft geen zwart-wit antwoord te zijn. Het is zelfs mogelijk dat er genuanceerde meningen aan bod komen.

  Met deze voorstelling leg je de focus op een gedeeld normenbesef en een oproep tot individuele verantwoordelijkheid.
  • Gratis, mits inschrijving
   Enkel voor HR- en opleidingsverantwoordelijken
   Maximum 2 personen

  • Alle medewerkers
  • Ontvangst met koffie en thee om 09:00
   Voorstelling 09:30 - 11:00
   Q&A: 11:00 Einde: 11:30

   Adres: Dok Noord 4 C /001, 9000 Gent
   PARKING: Sassevaartstraat 43, 9000 Gent