Waarden - 'sleeping beauties?'

Impro-Labo® / Interactief Theater - kennismaking

Datum: 27 Sep 2012 Van: 09:00 Tot: 10:30 Locatie: Gent
Datum: 27 Sep 2012 Van: 11:00 Tot: 12:30 Locatie: Gent
Waarden - 'sleeping beauties?'
In onze kenniseconomie is het gedrag van medewerkers steeds meer doorslaggevend voor het succes van een organisatie. Hoe maak je van je waardenkader het kompas om dit gedrag te sturen?

ABSTRACTE WAARDEN CONCREET MAKEN

Via sketches ´challengen´ we uw bedrijfswaarden in concrete situaties uit de praktijk van de deelnemers. We focussen op momenten waarop het moeilijk wordt: waarden conflicteren, druisen in tegen het eigenbelang of botsen met de emoties van het moment. Door humor en uitdagende meerkeuzevragen brengen we een uitwisseling op gang. Welk gedrag vraagt een waarde in deze situatie? Hoever wil je gaan in het toepassen ervan? Waar zitten de oplossingen voor dilemma´s?

HOE REALISEER JE EEN MIRAKEL?

Waarden kunnen enkel werken als iedereen ze toepast in functie van het algemeen belang. Maar vaak gebruiken mensen ze om de eigen agenda te dienen.

In deel twee focussen we op herkenbare, menselijke motieven die aan de basis liggen van dit fenomeen. De scènes houden een spiegel voor en zetten de deelnemers aan het denken over de valkuilen om tot een gedeelde cultuur te komen. Wat op het eerste zicht om een mirakel vraagt, krijgt een duidelijke definitie. Het sleutelwoord blijkt: ´Vertrouwen´.
Samen met de deelnemers komen we tot een helder model om de ander op basis van vertrouwen te benaderen, en zo ´common ground´ te creëren zonder je eigenwaarde te verloochenen.

VERANKERING EN COMMITMENT? (optioneel)

In het derde - puur interactieve - deel gaan de deelnemers in kleine groepen met dit model aan de slag. Op basis van door u gedefinieerde cases uit hun eigen praktijk oefenen ze concrete technieken om het ´vertrouwensmodel´ toe te passen. Het loslaten van de eigen aannames, het objectief verwoorden van zowel het eigen standpunt als dat van de ander en het focussen op concrete oplossingen voor praktische problemen. Kortom: De ideale kick-off om waarden uit hun schoonheidsslaap te doen ontwaken en hen in de cockpit van je organisatie te installeren.
 • Gratis mits inschrijving
 • HR- en opleidingsverantwoordelijken
 • Ontvangst met koffie en thee om 10:45
  Voorstelling 11:00 - 12:30
  Q&A: 12:30

  Adres: Dok Noord 4 C /001, 9000 Gent
  Parkeermogelijkheid