Omgaan met diversiteit

Impro-Labo® - Interactief theater


Diversiteit

Diversiteit is één van dé uitdagingen van het moment. Desondanks is de weg ernaartoe bezaaid met valkuilen. Weerstand, vooroordelen en stereotiepen steken vaak de kop op.

De interactieve theatervoorstelling ‘Omgaan met diversiteit’ geeft u op een humoristische manier inzicht in de werking van stereotiepen, en biedt u sleutels aan voor concrete stappen in de richting van een breder draagvlak voor meer diversiteit. Hoe moeten we met elkaar communiceren over dit heikele thema? Welke concrete oplossingen kunt u vinden voor iemands bezwaren of angsten op het vlak van gender problematiek, samenwerken met mensen van diverse origine of personen met een fysieke beperking?

Om een antwoord te bieden op deze vragen, combineren we verschillende elementen:

  • Theatersketches: via humor, herkenbaarheid en de nodige ironie houden we de toeschouwers een (lach)spiegel voor
  • Meerkeuzevragen: deze peilen naar de temperatuur van de zaal en betrekken het publiek bij de discussie
  • Bevattelijke modellen: in overleg met de deelnemers gaan we op zoek naar de rol van stereotypen en mentale (dis)comfortzones

Interaktie en dialoog

Humor, rake opmerkingen en scherpe observaties creëren een gevoel van herkenning zonder de hete hangijzers uit de weg te gaan. Meer zelfs, door het interactieve karakter wordt het publiek uitgedaagd om de dialoog over deze gevoelige onderwerpen aan te gaan. Dit leidt tot meer inzicht en een betere verstandhouding tussen alle betrokkenen.

Praktisch

  • Gebracht door 2 acteurs en 1 moderator
  • Maximaal 100 deelnemers
  • Duur: 1u30 tot 1u45
  • Technische fiche op aanvraag